De beste weg

“De gemakkelijkste weg is de kunstweg, waarop geen dwalen mogelijk is. De kortste is de bijna regte baan, door prins Willem III aangelegd, die thans ’t station met het kasteel verbindt. De beste weg – die worde door den vriend van dwalen en zoeken zelven gevonden.”

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 5, hoofdstuk 9, op weg naar kasteel De Doorwerth.

16 juni 2016 — Filed under: Citaten

Wandelen is…

” ’t verrukkend en verkwikkend gevoel van vrijheid, van vrijheid, om te loopen waar gij wilt, om te rusten als gij wilt, om u op het mostapijt uittestrekken en te staren naar den hemel tusschen de takken en te luisteren naar het gonzen der insecten, zoolang gij wilt.”

 

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 4, hoofdstuk 4, In den omtrek van Arnhem.

27 april 2016 — Filed under: Citaten

Het voorregt van den voetreiziger

“Wij willen onze eigene wegen zoeken door de velden en bosschen. Dat is het voorregt van den voetreiziger.”

 

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 4, hoofdstuk 4, In den omtrek van Arnhem.

19 april 2016 — Filed under: Citaten

De regte lijn

“De regte lijn is wel in de meetkunde, maar niet altijd in de praktijk, de kortste afstand tussen twee punten, en wel voor een’ vogel, maar niet voor een’ mensch.”

 

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2, hoofdstuk 2, Een bezoek aan enige oude Romaanse dorpskerken in Friesland.

5 november 2015 — Filed under: Citaten

Zwerven en zoeken

“Het zwerven en zoeken is ons liever, dan het betreden van het aangewezen pad.”

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 8, hoofdstuk 6, wandelend over de Veluwe.

1 april 2015 — Filed under: Citaten

Onverhard

“In den regel zullen onze voeten dan ook verder meer de zandwegen, dan de straatkeien betreden.”

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 3, hoofdstuk 5, wandelend door Rotterdam.

12 februari 2015 — Filed under: Citaten

Regen en mist

“Als het regent of mist zien wij er niets – dáár evenmin als elders – en ons goed geluk dient ons als naar gewoonte; of liever, wij verstaan de nuttige kunst, wij kennen ’t eenvoudig geheim, om op onze wandeling nooit last daarvan te hebben. ’t Geheim bestaat hierin – als het mist of regent, niet te wandelen.”

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 4, hoofdstuk 1, onderweg naar Den Helder.

11 februari 2015 — Filed under: Citaten

Den voetganger

“De stoomtram in eere, wanneer wij die volstrekt noodig hebben. Zij zal ons heden nog haar dankbaar genoten diensten bewijzen. Maar overigens, ook hier de vrijheid van den voetganger boven al!”

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 8, onderweg in Het Gooi.

2 december 2014 — Filed under: Citaten

Voetpaden

“De voetpaden, de breede zandsporen, ook de ongebaande wildernissen trekken hem aan. Wat schaadt het, of hij eens dwaalt! Wat deert het hem, of hij wat tijd verliest! Dat is geen verlies, dat is winst van genot!”

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood – deel 1, onderweg in de omgeving van Amersfoort.

20 november 2014 — Filed under: Citaten

Zwerven

“In de duinen moet men zwerven, zoeken. Daar voegt de volle vrijheid. En daar loont zij, wie haar lief heeft.’

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood – deel 3, onderweg van Santpoort naar Bloemendaal.

25 juni 2014 — Filed under: Citaten

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: