Op stap met Caspar Janssen

Wandelen, lopen, kuieren, daarover praten en schrijven; behalve Jacobus Craandijk en ik zelf zijn er meer mensen die dat doen. Caspar Janssen trekt een jaar lang te voet heel Nederland door. Hij peilt de stand van het land, met name op het gebied van natuur,  landschap en ecologie, en noteert zijn bevindingen in een dagelijkse rubriek in De Volkskrant. Hij loopt, vindt hij zelf, omdat hij niet louter voor zijn genoegen op pad gaat en gewoon aan het werk is. “Wandelen is vaak ook stilstaan,” voegde hij er onderweg filosofisch aan toe.

In Friesland mocht ik hem een eindje vergezellen, onder andere over de Pingjumer Gulden Halsband. Het pad is zo mooi als de naam doet vermoeden. Een stelsel van binnendijken, sommige meer dan duizend jaar oud. Grote delen ervan zijn voor wandelaars opengesteld: lage grasdijken die ooit een uitloper van de Waddenzee begrensden. Het Kweldergebied de Marne reikte diep landinwaarts, tot bij Bolsward was de lucht zilt. Nu groeien graan, aardappelen en bieten op de vruchtbare zeeklei.

We stonden veel stil, keken naar vogels en vlinders, lieten ons bekijken door koeien op de dijk. We zagen oud cultuurlandschap en industriële veeteelt. Soms waren we echt aan het wandelen. Ik benijd Caspar een beetje. Het idee om te voet heel Nederland te doorkruisen had ik zelf kunnen bedenken. Hij was me voor. En zijn observaties zijn prachtig. Wie zijn verslagen leest, wandelt een beetje met hem mee.

Volg Casper via Twitter @CasparJanssen en/of dagelijks in De Volkskrant.

28 juli 2017 — Filed under: Nieuws

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: