Kaarten

Op zijn wandelingen maakt Jacobus Craandijk gebruik van kaarten die Jacob Kuyper tekende voor de Gemeente-Atlas van Nederland. De delen van deze atlas, voor elke provincie één, verschijnen tussen 1865 en 1870 bij Hugo Suringar, uitgever in Leeuwarden. Op weg van Oudega naar Drachten, in het eerste deel van de Wandelingen, noemt Craandijk de kaartjes in een tussenzin:

802a9daf23bff040c546f525d4bd22bc_L“Wij hebben op ons kaartje gezien – er bestaan zeer goede kaartjes van de Friesche gemeenten, door Hugo Suringar te Leeuwarden uitgegeven – dat
wij dwars door de landen bij het ‘buitenst verlaat’ kunnen komen.”

De Kuyperkaarten zijn te raadplegen op de website Atlas 1868 en geven een schitterend beeld van de tijd waarin Craandijk door Nederland wandelde. Op elke pagina staan naast de historische kaart ook satellietbeelden van Google Maps die dezelfde situatie in het heden weergeven.

6 november 2015 — Filed under: Nieuws

Craandijk over… Leeuwarden

“Na eenig worstelen in een enge vaart, langs een hoogst onwelriekende achterbuurt, waarnaar gij gansch Leeuwarden niet moogt beoordeelen, legt de stoomboot aan, en wij stappen aan wal.” 

Jacobus Craandijk over Leeuwarden in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2, hoofdstuk 2.

5 november 2015 — Filed under: Craandijk over...

De regte lijn

“De regte lijn is wel in de meetkunde, maar niet altijd in de praktijk, de kortste afstand tussen twee punten, en wel voor een’ vogel, maar niet voor een’ mensch.”

 

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2, hoofdstuk 2, Een bezoek aan enige oude Romaanse dorpskerken in Friesland.

5 november 2015 — Filed under: Citaten

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: