Craandijk over… het Botlekgebied

“De weiden zijn met vee bezaaid en de boomgaarden zijn met witte bloesems overdekt. In de hagen bloeit de meidoorn en de boomen prijken met hun jong en sappig groen, de graskanten langs den weg met hun vriendelijke voorjaarsbloemen.”

Jacobus Craandijk over wat nu het Botlekgebied heet in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 7, hoofdstuk 8.

26 maart 2015 — Filed under: Craandijk over...

Boekpresentatie

dagmarschNoteer alvast: de presentatie van de wandelgids Een kloeken’ dagmarsch vindt plaats op zaterdag 6 juni in de doopsgezinde kerk aan de Peuzelaarsteeg in Haarlem. Alle inteekenaren krijgen een uitnodiging om de presentatie bij te wonen.

 

 

 

 

 

22 maart 2015 — Filed under: Nieuws

Craandijk over… de Veluwe

“Wat  toovermagt heeft toch de eenzame Veluwe, voor wie een oog heeft om de heerlijkheid van haar ontzagwekkende ruimte te zien.” 

Jacobus Craandijk over de Veluwe in Nieuwe Wandelingen door Nederland, (deel 8), hoofdstuk 6.

19 maart 2015 — Filed under: Craandijk over...

Interview

DGZ-nl-klVoor het maandblad doopsgezind.nl had Han Cuperus een interview met Flip van Doorn. Boeiend detail: net als zijn bet-overgrootvader Jacobus Craandijk is Cuperus doopsgezind predikant in Rotterdam, zijn verre achterneef Van Doorn is wandelschrijver. Ze spraken over de wandelpionier Craandijk, over zijn rol als historicus en inspirator voor natuurbeschermingsorganisaties en over de gids Een’ kloeken dagmarsch waarin Van Doorn elf wandelingen van Craandijk naloopt. De online versie van doopsgezind.nl is hier te downloaden.

9 maart 2015 — Filed under: Nieuws

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: