Van Doorn ontmoet Cuperus

Doopsgezind predikant in Rotterdam, dat IMG_1698was Jacobus Craandijk van 1862 tot 1884. De huidige voorganger van die gemeente, ds. Han Cuperus, is niet alleen zijn opvolger maar ook een nazaat. De achter-achterkleinzoon van de wandelende dominee nam onlangs het Bewijs van Intekening in ontvangst en vertelde Flip van Doorn wat hij nog wist over zijn illustere voorvader. De doopsgezinde kerk waar Craandijk preekte werd verwoest tijdens het bombardement van Rotterdam in mei 1940. Alleen de koperen lessenaar van de preekstoel kwam, zij het gehavend, onder het puin vandaan en kreeg een plaats in het nieuwe kerkgebouw.

18 december 2014 — Filed under: Nieuws

Craandijk over… Rotterdam

” ’t Is der menigte, die zich op straat beweegt, in den regel wel aantezien, dat zij op eene of andere wijze onder den invloed van Mercurius of Neptunus staat.” 

Jacobus Craandijk over Rotterdam in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 3, hoofdstuk 5.

18 december 2014 — Filed under: Craandijk over...

Den voetganger

“De stoomtram in eere, wanneer wij die volstrekt noodig hebben. Zij zal ons heden nog haar dankbaar genoten diensten bewijzen. Maar overigens, ook hier de vrijheid van den voetganger boven al!”

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 8, onderweg in Het Gooi.

2 december 2014 — Filed under: Citaten

Craandijk over… Laren (NH)

“Wij ontvangen dan ook van de havelooze, met pluizen en afval bedekte gestalten, die wij aan het werk zien, en van de meerendeels bouwvallige en verwelooze huisjes niet den indruk dat de welvaart te Laren groot en algemeen is.”

Jacobus Craandijk over Laren (NH) in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 4, hoofdstuk 6.

2 december 2014 — Filed under: Craandijk over...

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: