Voetpaden

“De voetpaden, de breede zandsporen, ook de ongebaande wildernissen trekken hem aan. Wat schaadt het, of hij eens dwaalt! Wat deert het hem, of hij wat tijd verliest! Dat is geen verlies, dat is winst van genot!”

Jacobus Craandijk in Wandelingen door Nederland met pen en potlood – deel 1, onderweg in de omgeving van Amersfoort.

20 november 2014 — Filed under: Citaten

Craandijk over… Hilversum

“Het heeft een groot aantal straten en stegen, waarom de vreemdeling best een’ plattegrond der plaats kan gebruiken, om er den weg te vinden.”

“In Hilversum herkent gij, ondanks nieuwe rooilijnen en bouwverordeningen, nog de oude woonstede der Germanen, van wie Tacitus zegt, dat zij hun huizen bouwden zonder orde, ieder op eigen terrein, van de buren afgezonderd.”

Jacobus Craandijk over Hilversum in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 4, hoofdstuk 6.

7 november 2014 — Filed under: Craandijk over...

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: