Craandijk over… Rijswijk (ZH)

” ’t Is een eenvoudige, rustige landweg tusschen welige weilanden – echt Hollandsch. Maar hoe schilderachtig zijn die boomen met hun grillige vormen, hun rijk geschakeerde tinten. Hoe geestig is het spel van licht en schaduw. Wat liefelijke landschappen overal; hier de warm gekleurde zonnige weide, glanzend van vruchtbaarheid, waar het bonte rundvee aan den kant der heldere, met riet omzoomde sloot in het lommer der blaauwgrijze wilgen is zamengegroept; ginds, waar het zware, donkere hout, tintelend in den zonnegloed, uit de groene vlakte oprijst en de witte muren der hoeve laat doorschemeren, of waar van verre de hooge torens van den Haag en Delft boven blaauwe, wazige bosschen uitsteken, terwijl boven dit alles de prachtige zomerlucht met haar witte, donzige wolken zich welft. Hoe weldadig is de kalmte die er heerscht, en wat weelde van den rijken, milden zomertijd ligt er over dat alles uitgebreid. Wat geuren van vette, versche melk en van welriekend hooi vervullen den omtrek.”

Jacobus Craandijk over Rijswijk (ZH) in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 8, hoofdstuk 7.

24 oktober 2014 — Filed under: Craandijk over...

Van Doorn ontmoet Craandijk en Schipperus

De achterkleinzoon van Jacobus Craandijk en de achterneef van Piet Schipperus. Op zoek naar verhalen en anekdotes ging auteur Flip van Doorn bij hen langs. De heren F.W. Craandijk uit Enschede (links) en P.J. Schipperus uit Gouda (rechts) ontvingen beiden een Bewijs van Inteekening op de wandelgids Een’ kloeken dagmarsch en een uitnodiging voor de presentatie van de gids, komend voorjaar.

IMG_1067IMG_1100

21 oktober 2014 — Filed under: Nieuws

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: