Craandijk ontmoet Van Doorn

IMG_9105In de binnentuin van het kerkcomplex van de Doopsgezinde gemeente te Haarlem troffen de ‘wandelende dominee’ Jacobus Craandijk en zijn verre achterneef auteur Flip van Doorn elkaar voor het eerst in levenden lijve. De bijzondere ontmoeting vond plaats tijdens de Open Monumentendagen, waarbij de kerk voor het publiek was opengesteld. Historische figuren uit Doopsgezind Haarlem, waaronder Pieter Teyler en dominee Craandijk, leidden bezoekers rond. De kennismaking was allerhartelijkst, over de eeuwen heen gingen beide wandelaars het gesprek aan. Van Doorn overhandigde zijn oudoom Jacobus een Bewijs van Inteekening voor de wandelgids Een’ kloeken dagmarsch die in januari 2015 verschijnt. Craandijk liet daarop doorschemeren een rol tijdens de boekpresentatie op prijs te zullen stellen. Wordt vervolgd…

15 september 2014 — Filed under: Nieuws

Doopsgezinde gemeente Haarlem tekent in

Van 1884 tot zijn emeritaat in 1900 was Jacobus Craandijk voorganger van de Doopsgezinde gemeente in Haarlem. Tot op de dag van vandaag is de dominee een van de gastheren tijdens de maandelijkse theatrale rondleiding door het gebouwencomplex. Naast de complete reeks Wandelingen, bezit de bibliotheek  enkele bijzondere boeken, documenten en foto’s van Craandijk. Vanaf januari zal ook Een kloeken’ dagmarsch tot de collectie behoren, de Doopsgezinde gemeente Haarlem heeft ingetekend op de gids. Op de foto nemen Frits Hoogewoud en bibliothecaris/archivaris Mechteld Gravendeel het Bewijs van Inteekening in ontvangst. Ook intekenen? Dat kan hier. 

DGZ-Haarlem

15 september 2014 — Filed under: Nieuws

Craandijk over… Diepenheim

“Een weinig bekend, maar niettemin bezienswaardig stedeken.”

Jacobus Craandijk over Diepenheim in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 1, hoofdstuk 9.

 

 

10 september 2014 — Filed under: Craandijk over...

Craandijk over… Breda

“De groote koetspoorten, de ruime binnenplaatsen, de meer breede dan hooge gevels, ’t veelvuldig gebruik van pleister op de muren, dit een en ander geeft toch aan de stad een onmiskenbaar ‘Brabantsch’ voorkomen.” 

Jacobus Craandijk over Breda in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 5, hoofdstuk 6

5 september 2014 — Filed under: Craandijk over...

Craandijk over… Maarssen

“Trouwens, het gezigt op de lange huizenreeks aan beide oevers, met de afwisselende lijnen en tinten der daken en muren, door boomgewas overal verlevendigd, is zoo schilderachtig en vrolijk, dat een oogenblik wachtens niet verloren behoeft gerekend. Wij zouden ons in die Vechtdorpen, en in Maarsen vooral, eer in een kleine stad, dan in een dorp verplaatst achten. Langs de straat aan weerskanten der rivier staan huizen, die in menig stad niet kwalijk op hun plaats zouden zijn, en wij zien er, die met hun hooge stoepen eer aan een Amsterdamsche dwarsgracht, dan aan een Stichtsch dorp herinneren.” 

Jacobus Craandijk over Maarssen in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2, hoofdstuk 6.

5 september 2014 — Filed under: Craandijk over...

Craandijk over… Breukelen

” ’t Is een uitgestrekte en welvarende plaats met talrijke straten, die het groote kerkgebouw omringen, met goed onderhouden burgerwoningen en heerenhuizen, frisch en vrolijk door het overvloedig groen van tuinen en opgaande boomen, dat alom het graauw en rood en blaauw van muren en daken afwisselt.”

Jacobus Craandijk over Breukelen in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2, hoofdstuk 6

5 september 2014 — Filed under: Craandijk over...

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: