De Trekvliet 1870 – 2015

Op zijn wandeling van Rijswijk naar Voorburg kijkt Jacobus Craandijk aan de oever van de Trekvliet uit op de Geestbrug. “’t Was daar vroeger een liefelijk plekje bij de Geestbrug, waar de gezellige uitspanning tal van Hagenaars met hun kinderen plagt te ontvangen, na een aangename wandeling langs de vriendelijke vaart.” Een vaart die bij de passage van de dominee in 1887 “reeds veel van haar aantrekkelijkheid heeft verloren.” 

In 1870 schilderde Jan Hendrik Weissenbruch de Trekvliet bij de Geestbrug. Het schilderij is een van de topstukken van de tentoonstelling Holland op z’n mooist in het Gemeentemuseum Den Haag:

Trekvliet 1870

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2015 ziet dezelfde plek er zo uit:

Trekvliet 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

De tentoonstelling Holland op z’n mooist is tot en met 30 augustus 2015 te zien in het Gemeentemuseum Den Haag: www.gemeentemuseum.nl 

De fietstocht die Natuurmonumenten uitzette vanuit het museum naar Midden-Delfland voert langs de Geestbrug: www.natuurmonumenten.nl/haagseschool 

 

 

17 april 2015 — Filed under: Nieuws

Boekpresentatie

dagmarschNoteer alvast: de presentatie van de wandelgids Een kloeken’ dagmarsch vindt plaats op zaterdag 6 juni in de doopsgezinde kerk aan de Peuzelaarsteeg in Haarlem. Alle inteekenaren krijgen een uitnodiging om de presentatie bij te wonen.

 

 

 

 

 

22 maart 2015 — Filed under: Nieuws

Interview

DGZ-nl-klVoor het maandblad doopsgezind.nl had Han Cuperus een interview met Flip van Doorn. Boeiend detail: net als zijn bet-overgrootvader Jacobus Craandijk is Cuperus doopsgezind predikant in Rotterdam, zijn verre achterneef Van Doorn is wandelschrijver. Ze spraken over de wandelpionier Craandijk, over zijn rol als historicus en inspirator voor natuurbeschermingsorganisaties en over de gids Een’ kloeken dagmarsch waarin Van Doorn elf wandelingen van Craandijk naloopt. De online versie van doopsgezind.nl is hier te downloaden.

9 maart 2015 — Filed under: Nieuws

Van Doorn ontmoet Cuperus

Doopsgezind predikant in Rotterdam, dat IMG_1698was Jacobus Craandijk van 1862 tot 1884. De huidige voorganger van die gemeente, ds. Han Cuperus, is niet alleen zijn opvolger maar ook een nazaat. De achter-achterkleinzoon van de wandelende dominee nam onlangs het Bewijs van Intekening in ontvangst en vertelde Flip van Doorn wat hij nog wist over zijn illustere voorvader. De doopsgezinde kerk waar Craandijk preekte werd verwoest tijdens het bombardement van Rotterdam in mei 1940. Alleen de koperen lessenaar van de preekstoel kwam, zij het gehavend, onder het puin vandaan en kreeg een plaats in het nieuwe kerkgebouw.

18 december 2014 — Filed under: Nieuws

Van Doorn ontmoet Craandijk en Schipperus

De achterkleinzoon van Jacobus Craandijk en de achterneef van Piet Schipperus. Op zoek naar verhalen en anekdotes ging auteur Flip van Doorn bij hen langs. De heren F.W. Craandijk uit Enschede (links) en P.J. Schipperus uit Gouda (rechts) ontvingen beiden een Bewijs van Inteekening op de wandelgids Een’ kloeken dagmarsch en een uitnodiging voor de presentatie van de gids, komend voorjaar.

IMG_1067IMG_1100

21 oktober 2014 — Filed under: Nieuws

Craandijk ontmoet Van Doorn

IMG_9105In de binnentuin van het kerkcomplex van de Doopsgezinde gemeente te Haarlem troffen de ‘wandelende dominee’ Jacobus Craandijk en zijn verre achterneef auteur Flip van Doorn elkaar voor het eerst in levenden lijve. De bijzondere ontmoeting vond plaats tijdens de Open Monumentendagen, waarbij de kerk voor het publiek was opengesteld. Historische figuren uit Doopsgezind Haarlem, waaronder Pieter Teyler en dominee Craandijk, leidden bezoekers rond. De kennismaking was allerhartelijkst, over de eeuwen heen gingen beide wandelaars het gesprek aan. Van Doorn overhandigde zijn oudoom Jacobus een Bewijs van Inteekening voor de wandelgids Een’ kloeken dagmarsch die in januari 2015 verschijnt. Craandijk liet daarop doorschemeren een rol tijdens de boekpresentatie op prijs te zullen stellen. Wordt vervolgd…

15 september 2014 — Filed under: Nieuws

Doopsgezinde gemeente Haarlem tekent in

Van 1884 tot zijn emeritaat in 1900 was Jacobus Craandijk voorganger van de Doopsgezinde gemeente in Haarlem. Tot op de dag van vandaag is de dominee een van de gastheren tijdens de maandelijkse theatrale rondleiding door het gebouwencomplex. Naast de complete reeks Wandelingen, bezit de bibliotheek  enkele bijzondere boeken, documenten en foto’s van Craandijk. Vanaf januari zal ook Een kloeken’ dagmarsch tot de collectie behoren, de Doopsgezinde gemeente Haarlem heeft ingetekend op de gids. Op de foto nemen Frits Hoogewoud en bibliothecaris/archivaris Mechteld Gravendeel het Bewijs van Inteekening in ontvangst. Ook intekenen? Dat kan hier. 

DGZ-Haarlem

15 september 2014 — Filed under: Nieuws

Teeken nu in!

IMG_8320Wie nu intekent (hier) op Een’  kloeken dagmarsch krijgt een fraai Bewijs van Inteekening dat recht geeft op een gesigneerd exemplaar van de wandelgids. Ook zijn alle Inteekenaren welkom bij de presentatie van de gids in januari 2015 (precieze datum en tijd volgen). En natuurlijk komt je naam zowel op deze site als in de gids op de Lijst van Inteekenaren te staan.

29 augustus 2014 — Filed under: Nieuws

Inteekenen op de wandelgids

In januari 2015 verschijnt de gids Een’ kloeken dagmarsch, waarin auteur en achterneef Flip van Doorn elf nieuwe wandelingen in de voetsporen van Jacobus Craandijk beschrijft. Klik hier om in te teekenen en een vermelding te krijgen op de Naamlijst van Inteekenaren.

15 juli 2014 — Filed under: Nieuws

In de voetsporen van…

In 2000 verscheen al eens een wandeling die het spoor van Craandijk volgde. Lucas Bezembinder en Hans Renes liepen toen van Wageningen naar Doorwerth met de beschrijving van de dominee als leidraad. Het KNAG gaf er een gidsje van uit: Geografische Route nr.3 In de voetsporen van Jacobus Craandijk. Na een uitgebreide inleiding over de geografische oorsprong van het landschap, volgt het routeverhaal waarin oude teksten van Craandijk en observaties van de auteurs elkaar afwisselen. Het wandelgidsje is nog altijd te bestellen via het KNAG.

In 2001 liep journalist Haro Hielkema de wandeling en schreef er een artikel over in dagblad Trouw.

2 juli 2014 — Filed under: Nieuws

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: