Craandijk over… Twente

“Ik zou u vertellen, als gij ’t hooren wildet, hoe lief mij die plegtige heidevelden zijn, die ik zoo menigmaal mogt doorkruisen, te voet en te paard, op den stillen zomeravond, op den helderen najaarsdag, ook als de stormen gierden over de vlakten en de donkere wolkgevaarten vlogen door de lucht. Maar vermoedelijk boezemt u dat geen belang in.” 

Jacobus Craandijk over Twente in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2, hoofdstuk 1.2

14 maart 2016 — Filed under: Craandijk over...

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: