Craandijk over… Leeuwarden

“Na eenig worstelen in een enge vaart, langs een hoogst onwelriekende achterbuurt, waarnaar gij gansch Leeuwarden niet moogt beoordeelen, legt de stoomboot aan, en wij stappen aan wal.” 

Jacobus Craandijk over Leeuwarden in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2, hoofdstuk 2.

5 november 2015 — Filed under: Craandijk over...

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: