Van Doorn ontmoet Cuperus

Doopsgezind predikant in Rotterdam, dat IMG_1698was Jacobus Craandijk van 1862 tot 1884. De huidige voorganger van die gemeente, ds. Han Cuperus, is niet alleen zijn opvolger maar ook een nazaat. De achter-achterkleinzoon van de wandelende dominee nam onlangs het Bewijs van Intekening in ontvangst en vertelde Flip van Doorn wat hij nog wist over zijn illustere voorvader. De doopsgezinde kerk waar Craandijk preekte werd verwoest tijdens het bombardement van Rotterdam in mei 1940. Alleen de koperen lessenaar van de preekstoel kwam, zij het gehavend, onder het puin vandaan en kreeg een plaats in het nieuwe kerkgebouw.

18 december 2014 — Filed under: Nieuws

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: