Craandijk over… Laren (NH)

“Wij ontvangen dan ook van de havelooze, met pluizen en afval bedekte gestalten, die wij aan het werk zien, en van de meerendeels bouwvallige en verwelooze huisjes niet den indruk dat de welvaart te Laren groot en algemeen is.”

Jacobus Craandijk over Laren (NH) in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 4, hoofdstuk 6.

2 december 2014 — Filed under: Craandijk over...

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: