Craandijk over… Maarssen

“Trouwens, het gezigt op de lange huizenreeks aan beide oevers, met de afwisselende lijnen en tinten der daken en muren, door boomgewas overal verlevendigd, is zoo schilderachtig en vrolijk, dat een oogenblik wachtens niet verloren behoeft gerekend. Wij zouden ons in die Vechtdorpen, en in Maarsen vooral, eer in een kleine stad, dan in een dorp verplaatst achten. Langs de straat aan weerskanten der rivier staan huizen, die in menig stad niet kwalijk op hun plaats zouden zijn, en wij zien er, die met hun hooge stoepen eer aan een Amsterdamsche dwarsgracht, dan aan een Stichtsch dorp herinneren.” 

Jacobus Craandijk over Maarssen in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2, hoofdstuk 6.

5 september 2014 — Filed under: Craandijk over...

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: