In de voetsporen van…

In 2000 verscheen al eens een wandeling die het spoor van Craandijk volgde. Lucas Bezembinder en Hans Renes liepen toen van Wageningen naar Doorwerth met de beschrijving van de dominee als leidraad. Het KNAG gaf er een gidsje van uit: Geografische Route nr.3 In de voetsporen van Jacobus Craandijk. Na een uitgebreide inleiding over de geografische oorsprong van het landschap, volgt het routeverhaal waarin oude teksten van Craandijk en observaties van de auteurs elkaar afwisselen. Het wandelgidsje is nog altijd te bestellen via het KNAG.

In 2001 liep journalist Haro Hielkema de wandeling en schreef er een artikel over in dagblad Trouw.

2 juli 2014 — Filed under: Nieuws

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: